Politika zasebnosti

1. varstvo podatkov na kratko

Splošne informacije

Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled nad tem, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete to spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov so na voljo v naši izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?

Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktne podatke upravljavca najdete v razdelku "Informacije o upravljavcu" te politike zasebnosti.

Kako zbiramo vaše podatke?

Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec.

Druge podatke zbirajo naši informacijski sistemi samodejno ali z vašim soglasjem, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na to spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?

Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?

Pravico imate, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek ali izbris teh podatkov. Če ste dali soglasje za obdelavo podatkov, lahko to soglasje kadar koli v prihodnosti prekličete. Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Poleg tega imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Če imate dodatna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas.

orodja za analizo in orodja tretjih ponudnikov

Ko obiščete to spletno mesto, se lahko vaše vedenje pri brskanju statistično ovrednoti. To se večinoma izvaja s tako imenovanimi programi za analizo.

Podrobne informacije o teh analitičnih programih so na voljo v naslednjem pravilniku o zasebnosti.

2. gostovanje

Vsebino našega spletnega mesta gostimo pri naslednjem ponudniku:

Zunanje gostovanje

To spletno mesto gostuje zunaj. Osebni podatki, zbrani na tem spletnem mestu, so shranjeni na strežnikih gostiteljev. To lahko vključuje naslove IP, zahteve za stik, meta in komunikacijske podatke, pogodbene podatke, kontaktne podatke, imena, dostope do spletnega mesta in druge podatke, ustvarjene prek spletnega mesta.

Zunanje gostovanje se izvaja zaradi izpolnjevanja pogodb z našimi potencialnimi in obstoječimi strankami (člen 6(1)(b) GDPR) ter zaradi varnega, hitrega in učinkovitega zagotavljanja naše spletne ponudbe s strani profesionalnega ponudnika (člen 6(1)(f) GDPR). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Naš(-i) gostitelj(-i) bo(-do) vaše podatke obdeloval(-i) le v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje njegovih obveznosti in upoštevanje naših navodil v zvezi s temi podatki.

Uporabljamo naslednje gostitelje:

HostPress GmbH
Bahnhofstrasse 34
66571 Eppelborn

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo predpisuje zakon o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

3 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter tem pravilnikom o zasebnosti.

Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo.

Opozarjamo, da je prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po e-pošti) lahko podvržen varnostnim ranljivostim. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu, je

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Telefon: +49 9191 / 320 403-0
E-naslov: info@pica-marker.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Trajanje shranjevanja

Če v tem pravilniku o zasebnosti ni določeno natančnejše obdobje hrambe, bodo vaši osebni podatki ostali pri nas, dokler ne preneha veljati namen obdelave podatkov. Če vložite upravičeno zahtevo za izbris ali prekličete soglasje za obdelavo podatkov, bodo vaši podatki izbrisani, razen če imamo druge pravno dopustne razloge za hrambo vaših osebnih podatkov (npr. obdobja hrambe v skladu z davčno ali gospodarsko zakonodajo); v slednjem primeru bo izbris opravljen, ko ti razlogi ne bodo več veljali.

Splošne informacije o pravni podlagi za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu

Če ste privolili v obdelavo podatkov, vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(a) GDPR ali člena 9(2)(a) GDPR, če se obdelujejo posebne vrste podatkov v skladu s členom 9(1) GDPR. V primeru izrecne privolitve za prenos osebnih podatkov v tretje države se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 49(1)(a) GDPR. Če ste privolili v shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v vaši končni napravi (npr. prek prstnega odtisa naprave), se obdelava podatkov izvaja tudi na podlagi člena 25(1) GDPR. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Če so vaši podatki potrebni za izpolnitev pogodbe ali izvedbo predpogodbenih ukrepov, vaše podatke obdelujemo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR. Poleg tega vaše podatke obdelujemo, če je to potrebno za izpolnitev pravne obveznosti na podlagi člena 6(1)(c) GDPR. Obdelava podatkov se lahko izvaja tudi na podlagi našega zakonitega interesa v skladu s členom 6(1)(f) GDPR. Informacije o ustreznih pravnih podlagah v vsakem posameznem primeru so navedene v naslednjih odstavkih te politike zasebnosti.

Pooblaščenec za varstvo podatkov

Imenovali smo pooblaščenca za varstvo podatkov.

Stephan Eschenbacher
Eschenbacher IT-posvetovanje in storitve
Eckenstraße 50
90480 Nürnberg

Telefon: +49 911 / 401823
E-naslov: info@pica-marker.com

Prejemniki osebnih podatkov

V okviru svojih poslovnih dejavnosti sodelujemo z različnimi zunanjimi organizacijami. V nekaterih primerih je treba tem zunanjim organizacijam posredovati tudi osebne podatke. Osebne podatke zunanjim organizacijam posredujemo le, če je to potrebno za izpolnitev pogodbe, če smo k temu zakonsko zavezani (npr. posredovanje podatkov davčnim organom), če imamo zakonit interes za prenos v skladu s členom 6(1)(f) GDPR ali če prenos podatkov dovoljuje druga pravna podlaga. Kadar uporabljamo obdelovalce, posredujemo osebne podatke naših strank samo na podlagi veljavne pogodbe o obdelavi naročila. V primeru skupne obdelave se sklene pogodba o skupni obdelavi.

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

ČE OBDELAVA PODATKOV TEMELJI NA ČLENU. 6 ABS. 1 LIT. E ALI F GDPR, IMATE PRAVICO KADAR KOLI UGOVARJATI OBDELAVI SVOJIH OSEBNIH PODATKOV IZ RAZLOGOV, POVEZANIH Z VAŠIM POSEBNIM POLOŽAJEM; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE NA PODLAGI TEH DOLOČB. USTREZNE PRAVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJI OBDELAVA, SO NA VOLJO V TEJ POLITIKI ZASEBNOSTI. ČE UGOVARJATE, VAŠIH ZADEVNIH OSEBNIH PODATKOV NE BOMO VEČ OBDELOVALI, RAZEN ČE LAHKO DOKAŽEMO NUJNE ZAKONITE RAZLOGE ZA OBDELAVO, KI PREVLADAJO NAD VAŠIMI INTERESI, PRAVICAMI IN SVOBOŠČINAMI, ALI ČE OBDELAVA SLUŽI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU ALI OBRAMBI PRAVNIH ZAHTEVKOV (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(1) GDPR).

ČE SE VAŠI OSEBNI PODATKI OBDELUJEJO ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA, IMATE PRAVICO, DA KADAR KOLI UGOVARJATE OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV V ZVEZI Z VAMI ZA NAMEN TAKEGA TRŽENJA; TO VELJA TUDI ZA PROFILIRANJE, ČE JE POVEZANO S TAKIM NEPOSREDNIM TRŽENJEM. ČE UGOVARJATE, SE VAŠI OSEBNI PODATKI POZNEJE NE BODO VEČ UPORABLJALI ZA NAMEN NEPOSREDNEGA TRŽENJA (UGOVOR V SKLADU S ČLENOM 21(2) GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v druga upravna ali sodna pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

Informacije, popravki in izbris

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o svojih shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka ali izbrisa teh podatkov. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. Za to se lahko kadar koli obrnete na nas. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

  • Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov za čas trajanja preverjanja.
  • Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov nezakonita, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
  • Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
  • Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) SUVP, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki - razen njihovega shranjevanja - lahko obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.

Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Ugovarjanje oglaševalskim e-sporočilom

Nasprotujemo uporabi kontaktnih podatkov, objavljenih v okviru naše obveznosti zagotavljanja pravnega obvestila, za pošiljanje neželenega oglaševalskega in informativnega gradiva. Upravljavci tega spletnega mesta si izrecno pridržujejo pravico do pravnih ukrepov v primeru nezaželenega pošiljanja oglaševalskih informacij, kot so neželena elektronska sporočila.

4. zbiranje podatkov na tem spletnem mestu

Piškotki

Naše spletne strani uporabljajo tako imenovane "piškotke". Piškotki so majhni podatkovni paketi in ne povzročajo nobene škode vaši končni napravi. V vaši napravi so shranjeni začasno za čas trajanja seje (sejni piškotki) ali trajno (trajni piškotki). Sejni piškotki se samodejno izbrišejo ob koncu vašega obiska. Trajni piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete sami ali dokler jih samodejno ne izbriše vaš spletni brskalnik.

Piškotki lahko izvirajo od nas (piškotki prve osebe) ali od podjetij tretjih oseb (tako imenovani piškotki tretjih oseb). Piškotki tretjih oseb omogočajo vključitev določenih storitev podjetij tretjih oseb v spletna mesta (npr. piškotki za obdelavo plačilnih storitev).

Piškotki imajo različne funkcije. Številni piškotki so tehnično potrebni, saj nekatere funkcije spletnega mesta brez njih ne bi delovale (npr. funkcija nakupovalne košarice ali prikaz videoposnetkov). Drugi piškotki se lahko uporabljajo za analizo vedenja uporabnikov ali za namene oglaševanja.

Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije, zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. za funkcijo nakupovalne košarice), ali za optimizacijo spletnega mesta (npr. piškotki za merjenje spletnega občinstva) (potrebni piškotki), se shranjujejo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR, razen če je navedena druga pravna podlaga. Upravljavec spletnega mesta ima zakonit interes za shranjevanje nujnih piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če je bilo zahtevano soglasje za shranjevanje piškotkov in primerljivih tehnologij prepoznavanja, se obdelava izvaja izključno na podlagi tega soglasja (člen 6(1)(a) GDPR in člen 25(1) TTDSG); soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena.

Kateri piškotki in storitve se uporabljajo na tem spletnem mestu, si lahko preberete v tem pravilniku o zasebnosti.

Soglasje s piškotkom Borlabs

Naše spletno mesto uporablja tehnologijo Borlabs Cookie consent, s katero pridobi vaše soglasje za shranjevanje določenih piškotkov v vašem brskalniku ali za uporabo določenih tehnologij in jih dokumentira v skladu s predpisi o varstvu podatkov. Ponudnik te tehnologije je družba Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Nemčija (v nadaljevanju Borlabs).

Ko vstopite na naše spletno mesto, se v vaš brskalnik shrani piškotek Borlabs, v katerem so shranjena soglasja, ki ste jih dali, ali preklic teh soglasij. Ti podatki se ne posredujejo ponudniku piškotka Borlabs.

Zbrani podatki bodo shranjeni, dokler nas ne zaprosite za njihov izbris ali dokler sami ne izbrišete piškotka Borlabs ali dokler namen shranjevanja podatkov ni več aktualen. Obvezni zakonsko določeni roki hrambe ostanejo nespremenjeni. Podrobnosti o obdelavi podatkov s piškotki Borlabs so na voljo na https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

Borlabsova tehnologija soglasja za piškotke se uporablja za pridobitev zakonsko zahtevanega soglasja za uporabo piškotkov. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(c) GDPR.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so

  • Vrsta brskalnika in različica brskalnika
  • Uporabljeni operacijski sistem
  • URL preusmerjevalca
  • Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
  • Čas strežniške zahteve
  • Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov.

Ti podatki se zbirajo na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vašega soglasja.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatke, ki jih posredujete v kontaktnem obrazcu, bomo hranili, dokler ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali soglasja za njihovo hrambo ali dokler ne preneha namen njihove hrambe (npr. po izpolnitvi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

Povpraševanje po e-pošti, telefonu ali faksu

Če nas kontaktirate po elektronski pošti, telefonu ali faksu, bomo vašo poizvedbo, vključno z vsemi osebnimi podatki (ime, poizvedba), shranili in obdelali za namen obdelave vaše zahteve. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vaše privolitve.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi člena 6(1)(b) GDPR, če je vaše povpraševanje povezano z izpolnjevanjem pogodbe ali je potrebno za izvajanje predpogodbenih ukrepov. V vseh drugih primerih obdelava temelji na našem zakonitem interesu za učinkovito obdelavo na nas naslovljenih poizvedb (člen 6(1)(f) GDPR) ali na vaši privolitvi (člen 6(1)(a) GDPR), če je bila ta zahtevana; privolitev lahko kadar koli prekličete.

Podatki, ki nam jih pošljete prek zahtevkov za stik, ostanejo pri nas, dokler ne zahtevate njihovega izbrisa, ne prekličete soglasja za shranjevanje ali dokler namen shranjevanja podatkov ne preneha veljati (npr. po obdelavi vašega zahtevka). Obvezne zakonske določbe - zlasti zakonsko določena obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. orodja za analizo in oglaševanje

Upravitelj oznak Google

Uporabljamo Google Tag Manager. Ponudnik je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Tag Manager je orodje, ki nam omogoča integracijo orodij za sledenje ali statističnih orodij in drugih tehnologij na našem spletnem mestu. Sam Google Tag Manager ne ustvarja uporabniških profilov, ne shranjuje piškotkov in ne izvaja neodvisnih analiz. Uporablja se le za upravljanje in prikaz orodij, ki so integrirana prek njega. Vendar pa Google Tag Manager beleži vaš naslov IP, ki se lahko posreduje tudi Googlovemu matičnemu podjetju v Združenih državah Amerike.

Google Tag Manager se uporablja na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za hitro in nezahtevno integracijo in upravljanje različnih orodij na svojem spletnem mestu. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

To spletno mesto uporablja funkcije storitve za spletno analizo Google Analytics. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Google Analytics upravljavcu spletnega mesta omogoča analizo vedenja obiskovalcev spletnega mesta. Pri tem upravljavec spletnega mesta prejme različne podatke o uporabi, kot so ogledi strani, trajanje obiska, uporabljeni operacijski sistemi in izvor uporabnika. Ti podatki so dodeljeni končni napravi uporabnika. Niso pripisani uporabniškemu ID.

Z orodjem Google Analytics lahko med drugim beležimo tudi premike miške in pomikanje ter klike. Google Analytics uporablja tudi različne pristope modeliranja za dopolnitev zapisanih podatkovnih zapisov in za analizo podatkov uporablja tehnologije strojnega učenja.

Google Analytics uporablja tehnologije, ki omogočajo prepoznavanje uporabnika za namen analize vedenja uporabnika (npr. piškotki ali prstni odtisi naprav). Informacije, ki jih Google zbere o uporabi tega spletnega mesta, se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Vtičnik brskalnika

Zbiranje in obdelavo vaših podatkov s strani Googla lahko preprečite tako, da prenesete in namestite vtičnik za brskalnik, ki je na voljo na naslednji povezavi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Več informacij o tem, kako Google Analytics obdeluje podatke uporabnikov, najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Obdelava naročil

Z Googlom smo sklenili pogodbo o obdelavi naročil in pri uporabi storitve Google Analytics v celoti izvajamo stroge zahteve nemških organov za varstvo podatkov.

Meta Pixel (prej Facebook Pixel)

To spletno mesto za merjenje konverzij uporablja piksel Facebook/Meta za akcije obiskovalcev. Ponudnik te storitve je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irska. Vendar pa se v skladu z navodili družbe Facebook zbrani podatki prenašajo tudi v ZDA in druge tretje države.

To omogoča sledenje vedenju obiskovalcev spletnega mesta, ki so bili s klikom na oglas na Facebooku preusmerjeni na ponudnikovo spletno mesto. To omogoča ocenjevanje učinkovitosti oglasov na Facebooku za namene statističnih in tržnih raziskav ter optimizacijo prihodnjih oglaševalskih ukrepov.

Zbrani podatki so za nas kot upravljavca tega spletnega mesta anonimni, zato ne moremo sklepati o identiteti uporabnikov. Vendar pa podatke hrani in obdeluje Facebook, tako da je mogoča povezava z ustreznim uporabniškim profilom in da lahko Facebook podatke uporablja za svoje oglaševalske namene v skladu s Facebookovim pravilnikom o uporabi podatkov (https://de-de.facebook.com/about/privacy/) se lahko uporabi. To Facebooku omogoča, da oglase postavlja na straneh Facebooka in zunaj Facebooka. Na to uporabo podatkov mi kot upravljavec strani ne moremo vplivati.

Uporaba te storitve temelji na vaši privolitvi v skladu s členom 6(1)(a) GDPR in členom 25(1) TTDSG. Soglasje lahko kadar koli prekličete.

Če se osebni podatki zbirajo na našem spletnem mestu s pomočjo tukaj opisanega orodja in se posredujejo Facebooku, smo za to obdelavo podatkov skupaj odgovorni mi in Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska (člen 26 GDPR). Skupna odgovornost je omejena izključno na zbiranje podatkov in njihovo posredovanje družbi Facebook. Obdelava, ki jo Facebook izvede po posredovanju, ni del skupne odgovornosti. Obveznosti, ki jih imamo skupaj, so bile določene v sporazumu o skupni obdelavi. Besedilo sporazuma je na voljo na naslovu https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. V skladu s to pogodbo smo odgovorni za zagotavljanje informacij o varstvu podatkov pri uporabi orodja Facebook in za varno izvajanje orodja na našem spletnem mestu v skladu z zakonom o varstvu podatkov. Družba Facebook je odgovorna za varnost podatkov v izdelkih družbe Facebook. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (npr. zahteve po informacijah) v zvezi s podatki, ki jih obdeluje Facebook, lahko uveljavljate neposredno pri Facebooku. Če pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, uveljavljate pri nas, smo jih dolžni posredovati družbi Facebook.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum in . https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

Več informacij o zaščiti zasebnosti najdete v Facebookovem pravilniku o zasebnosti: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Uporabite lahko tudi funkcijo ponovnega trženja "Custom Audiences" v razdelku z nastavitvami oglasov pod https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen ga deaktivirate. Za to morate biti prijavljeni v Facebook.

Če nimate Facebookovega računa, lahko Facebookovo oglaševanje, ki temelji na uporabi, deaktivirate na spletnem mestu Evropske zveze za interaktivno digitalno oglaševanje: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

6. glasilo

Podatki o novicah

Če želite prejemati e-novice, ki so na voljo na spletnem mestu, od vas zahtevamo e-poštni naslov in podatke, s katerimi lahko preverimo, ali ste lastnik navedenega e-poštnega naslova in ali se strinjate s prejemanjem e-novic. Drugih podatkov ne zbiramo ali pa jih zbiramo le prostovoljno. Za obdelavo glasila uporabljamo spodaj opisane ponudnike storitev za pošiljanje glasila.

CleverReach

To spletno mesto uporablja CleverReach za pošiljanje novic. Ponudnik je CleverReach GmbH & Co. KG, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede, Nemčija (v nadaljnjem besedilu: CleverReach). CleverReach je storitev, ki se lahko uporablja za organizacijo in analizo pošiljanja novic. Podatki, ki jih vnesete za namen prejemanja novic (npr. e-poštni naslov), so shranjeni na strežnikih družbe CleverReach v Nemčiji ali na Irskem.

Novice, ki jih pošiljamo s storitvijo CleverReach, nam omogočajo analizo vedenja prejemnikov novic. Med drugim lahko analiziramo, koliko prejemnikov je odprlo sporočilo z novicami in kako pogosto je bila kliknjena katera povezava v novicah. Sledenje konverzijam se lahko uporablja tudi za analizo, ali je bilo po kliku na povezavo v glasilu izvedeno vnaprej določeno dejanje (npr. nakup izdelka na tem spletnem mestu). Dodatne informacije o analizi podatkov z novicami CleverReach so na voljo na https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/.

Obdelava podatkov poteka na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR). To soglasje lahko kadar koli prekličete z odjavo od prejemanja novic. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Če ne želite, da vas CleverReach analizira, se morate odjaviti od prejemanja novic. Povezavo za ta namen vam zagotovimo v vsakem sporočilu z novicami.

Podatke, ki nam jih posredujete za prijavo na novice, bomo mi ali ponudnik storitev pošiljanja novic hranili do odjave od novic, po odjavi od novic pa jih bomo izbrisali s seznama za pošiljanje novic. To ne vpliva na podatke, ki jih hranimo za druge namene.

Ko se odjavite s seznama za pošiljanje novic, lahko vaš e-poštni naslov shranimo na črno listo, če je to potrebno za preprečevanje pošiljanja novic v prihodnosti. Podatki s črne liste se bodo uporabljali samo v ta namen in ne bodo združeni z drugimi podatki. To služi vašemu interesu in našemu interesu, da pri pošiljanju novic upoštevamo zakonske zahteve (zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR). Shranjevanje na črnem seznamu ni časovno omejeno. Shranjevanju lahko ugovarjate, če vaši interesi prevladajo nad našim zakonitim interesom.

Več podrobnosti najdete v pravilniku o zasebnosti družbe CleverReach na naslovu: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

Obdelava naročil

Za uporabo zgoraj navedene storitve smo sklenili pogodbo o obdelavi podatkov (DPA). To je pogodba, ki jo predpisuje zakon o varstvu podatkov, ki zagotavlja, da obdeluje osebne podatke obiskovalcev našega spletnega mesta samo v skladu z našimi navodili in v skladu z uredbo GDPR.

7. vtičniki in orodja

YouTube z razširjeno zaščito podatkov

To spletno mesto vgrajuje videoposnetke s spletnega mesta YouTube. Upravljavec strani je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Storitev YouTube uporabljamo v razširjenem načinu varovanja podatkov. Po navedbah YouTuba ta način pomeni, da YouTube ne shranjuje nobenih podatkov o obiskovalcih tega spletnega mesta, preden si ogledajo videoposnetek. Vendar pa razširjeni način varstva podatkov ne izključuje nujno prenosa podatkov partnerjem YouTube. YouTube na primer vzpostavi povezavo z omrežjem Google Marketing Network ne glede na to, ali si ogledate videoposnetek.

Ko na tem spletnem mestu zaženete videoposnetek YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Ta strežniku YouTube pove, katero od naših strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, s tem omogočite, da YouTube vaše vedenje pri brskanju po spletu neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega računa YouTube.

Poleg tega lahko YouTube po zagonu videoposnetka v vašo končno napravo shrani različne piškotke ali uporabi primerljive tehnologije prepoznavanja (npr. prstni odtis naprave). Na ta način lahko YouTube pridobi informacije o obiskovalcih tega spletnega mesta. Te informacije se med drugim uporabljajo za beleženje statistike videoposnetkov, izboljšanje prijaznosti do uporabnika in preprečevanje poskusov goljufij.

Po začetku videoposnetka YouTube se lahko sprožijo nadaljnji postopki obdelave podatkov, na katere nimamo vpliva.

YouTube uporabljamo zaradi privlačne predstavitve naših spletnih ponudb. To je zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Dodatne informacije o varstvu podatkov v YouTubu so na voljo v njihovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Pisave Adobe

To spletno mesto uporablja spletne pisave družbe Adobe za standardiziran prikaz določenih pisav. Ponudnik je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, ZDA (Adobe).

Ko dostopate do tega spletnega mesta, vaš brskalnik naloži zahtevane pisave neposredno od družbe Adobe, da se pravilno prikažejo v vaši napravi. Pri tem vaš brskalnik vzpostavi povezavo s strežniki družbe Adobe v ZDA. S tem Adobe izve, da je bilo to spletno mesto obiskano prek vašega IP-naslova. Po podatkih družbe Adobe se pri zagotavljanju pisav ne shranjujejo piškotki.

Podatki se shranjujejo in analizirajo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za enotno predstavitev pisave na svojem spletnem mestu. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.

Dodatne informacije o pisavah Adobe najdete na spletnem mestu: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Pravilnik o zasebnosti družbe Adobe najdete na naslovu: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja kartografsko storitev Google Maps. Ponudnik je Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska.

Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na ta prenos podatkov. Če so Google Maps aktivirani, lahko Google uporabi Google Fonts za namen standardizacije prikaza pisav. Ko prikličete Google Maps, vaš brskalnik v predpomnilnik brskalnika naloži potrebne spletne pisave, da se besedila in pisave pravilno prikažejo.

Google Maps uporabljamo zaradi privlačne predstavitve naših spletnih ponudb in lažjega iskanja krajev, ki smo jih navedli na spletnem mestu. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR. Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah Komisije EU. Podrobnosti so na voljo tukaj: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ in . https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Več informacij o ravnanju s podatki uporabnikov najdete v Googlovem pravilniku o zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

ManageWP

To spletno mesto upravljamo s pomočjo orodja ManageWP. Ponudnik je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Beograd, Srbija (v nadaljevanju ManageWP).

S programom ManageWP lahko med drugim spremljamo varnost in zmogljivost našega spletnega mesta ter ustvarjamo samodejne varnostne kopije. ManageWP ima zato dostop do celotne vsebine spletnega mesta, vključno z našimi podatkovnimi bazami. Program ManageWP gostuje na strežnikih ponudnika.

Uporaba storitve ManageWP temelji na členu 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimni interes za čim bolj učinkovito in varno delovanje svojega(-ih) spletnega(-ih) mesta(-ev). Če je bilo zahtevano ustrezno soglasje, se obdelava izvaja izključno na podlagi člena 6(1)(a) GDPR in člena 25(1) TTDSG, če soglasje vključuje shranjevanje piškotkov ali dostop do informacij v uporabnikovi končni napravi (npr. prstni odtis naprave) v smislu TTDSG. Soglasje je mogoče kadar koli preklicati.

Podjetje je certificirano v skladu z "Okvirom zasebnosti podatkov med EU in ZDA" (DPF). DPF je sporazum med Evropsko unijo in ZDA, katerega namen je zagotoviti skladnost z evropskimi standardi varstva podatkov pri obdelavi podatkov v ZDA. Vsako podjetje, certificirano v okviru DPF, se zaveže, da bo spoštovalo te standarde varstva podatkov. Dodatne informacije o tem lahko dobite pri ponudniku na naslednji povezavi: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TN9xAAG&status=Active

8. ponudniki e-trgovine in plačil

Obdelava podatkov o strankah in pogodbenih podatkov

Zbiramo, obdelujemo in uporabljamo osebne podatke strank in pogodbene podatke za vzpostavitev, organizacijo vsebine in spreminjanje naših pogodbenih razmerij. Osebne podatke o uporabi tega spletnega mesta (podatki o uporabi) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če je to potrebno, da uporabniku omogočimo uporabo storitve ali da uporabniku izstavimo račun. Pravna podlaga za to je člen 6(1)(b) GDPR.

Zbrani podatki o strankah bodo izbrisani po zaključku naročila ali prekinitvi poslovnega odnosa in izteku vseh obstoječih zakonsko določenih obdobij hrambe. Zakonsko določena obdobja hrambe ostanejo nespremenjena.

9. lastne storitve

Ravnanje s podatki o prosilcih

Ponujamo vam možnost, da se pri nas prijavite (npr. po e-pošti, pošti ali prek spletnega obrazca za prijavo). V nadaljevanju vas obveščamo o obsegu, namenu in uporabi vaših osebnih podatkov, zbranih v okviru postopka prijave. Zagotavljamo vam, da bodo vaši podatki zbrani, obdelani in uporabljeni v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov in vsemi drugimi zakonskimi določbami ter da bodo vaši podatki obravnavani strogo zaupno.

Obseg in namen zbiranja podatkov

Če nam pošljete prijavo, bomo obdelali vaše povezane osebne podatke (npr. podatke o stikih in komunikaciji, prijavno dokumentacijo, zapiske med razgovori itd.), če je to potrebno za odločitev o sklenitvi delovnega razmerja. Pravna podlaga za to so člen 26 BDSG po nemški zakonodaji (sklenitev delovnega razmerja), člen 6(1)(b) GDPR (splošna sklenitev pogodbe) in - če ste dali soglasje - člen 6(1)(a) GDPR. Soglasje lahko kadar koli prekličete. Vaši osebni podatki bodo znotraj našega podjetja posredovani le osebam, ki sodelujejo pri obdelavi vaše vloge.

Če bo prijava uspešna, bodo podatki, ki ste jih posredovali, shranjeni v naših sistemih za obdelavo podatkov na podlagi člena 26 BDSG in člena 6(1)(b) GDPR za namen izvajanja delovnega razmerja.

Obdobje hrambe podatkov

Če vam ne moremo ponuditi zaposlitve, če zavrnete ponudbo za zaposlitev ali umaknete prijavo, si pridržujemo pravico, da na podlagi naših zakonitih interesov (člen 6(1)(f) GDPR) podatke, ki ste jih predložili, hranimo do 6 mesecev od zaključka postopka prijave (zavrnitev ali umik prijave). Nato bodo podatki izbrisani, fizični dokumenti o vlogi pa uničeni. Hramba služi zlasti kot dokaz v primeru pravnega spora. Če je očitno, da bodo podatki potrebni tudi po izteku šestmesečnega obdobja (npr. zaradi prihajajočega ali tekočega pravnega spora), bodo podatki izbrisani šele, ko ne bo več potrebe po nadaljnji hrambi.

Podatki se lahko hranijo tudi dlje časa, če ste v to privolili (člen 6(1)(a) GDPR) ali če zakonske obveznosti hrambe preprečujejo izbris.

Politika zasebnosti

1. varstvo podatkov na kratko

Splošne informacije

Naslednje informacije zagotavljajo preprost pregled tega, kaj se zgodi z vašimi osebnimi podatki, ko obiščete naše spletno mesto. Osebni podatki so vsi podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Podrobne informacije o varstvu podatkov so na voljo v naši izjavi o varstvu podatkov, navedeni pod tem besedilom.

Zbiranje podatkov na našem spletnem mestu

Kdo je odgovoren za zbiranje podatkov na tem spletnem mestu?
Obdelavo podatkov na tem spletnem mestu izvaja upravljavec spletnega mesta. Kontaktne podatke upravljavca najdete v pravnem obvestilu tega spletnega mesta.

Kako zbiramo vaše podatke?
Po eni strani so vaši podatki zbrani, ko nam jih posredujete. To so lahko na primer podatki, ki jih vnesete v kontaktni obrazec. Druge podatke samodejno zbirajo naši informacijski sistemi, ko obiščete spletno mesto. To so predvsem tehnični podatki (npr. spletni brskalnik, operacijski sistem ali čas ogleda strani). Ti podatki se samodejno zberejo takoj, ko vstopite na naše spletno mesto.

Za kaj uporabljamo vaše podatke?
Nekateri podatki se zbirajo za zagotavljanje brezhibnega delovanja spletnega mesta. Drugi podatki se lahko uporabijo za analizo vašega vedenja.

Katere pravice imate v zvezi s svojimi podatki?
Pravico imate, da kadar koli brezplačno prejmete informacije o izvoru, prejemniku in namenu shranjenih osebnih podatkov. Prav tako imate pravico zahtevati popravek, blokiranje ali izbris teh podatkov. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z varstvom podatkov, se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, naveden v pravnem obvestilu. Prav tako imate pravico vložiti pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

Prav tako imate v določenih okoliščinah pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. Za podrobnosti glejte pravilnik o zasebnosti v poglavju "Pravica do omejitve obdelave".

2 Splošne opombe in obvezne informacije

Varstvo podatkov

Upravljavci teh strani zelo resno jemljejo varstvo vaših osebnih podatkov. Vaše osebne podatke obravnavamo zaupno in v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov ter tem pravilnikom o zasebnosti. Ko uporabljate to spletno mesto, se zbirajo različni osebni podatki. Osebni podatki so podatki, na podlagi katerih vas je mogoče osebno identificirati. Ta pravilnik o zasebnosti pojasnjuje, katere podatke zbiramo in za kaj jih uporabljamo. Pojasnjuje tudi, kako in s kakšnim namenom to počnemo. Opozarjamo, da je prenos podatkov prek interneta (npr. pri komuniciranju po elektronski pošti) lahko podvržen varnostnim ranljivostim. Popolna zaščita podatkov pred dostopom tretjih oseb ni mogoča.

Opomba o pristojnem organu

Upravljavec, odgovoren za obdelavo podatkov na tem spletnem mestu, je

Pica-Marker GmbH
Ulica Pica 5
91356 Kirchehrenbach

Telefon: 09191 / 320 403- 99
E-naslov: info@pica-marker.com

Upravljavec je fizična ali pravna oseba, ki sama ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (npr. imen, e-poštnih naslovov itd.).

Preklic soglasja za obdelavo podatkov

Veliko postopkov obdelave podatkov je mogočih le z vašo izrecno privolitvijo. Soglasje, ki ste ga že dali, lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da nam pošljete neuradno elektronsko sporočilo. Preklic ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki je bila izvedena do preklica.

Pravica do ugovora zbiranju podatkov v posebnih primerih in neposrednemu trženju (21. člen GDPR)

Če se obdelava podatkov izvaja na podlagi člena 6(1)(e) ali (f) GDPR, imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov iz razlogov, ki izhajajo iz vašega posebnega položaja; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb. Ustrezno pravno podlago, na kateri temelji obdelava, najdete v tej politiki zasebnosti. Če ugovarjate, zadevnih osebnih podatkov ne bomo več obdelovali, razen če lahko dokažemo nujne zakonite razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če obdelava služi uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov (ugovor v skladu s členom 21(1) GDPR). Če se vaši osebni podatki obdelujejo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namen takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem. Če ugovarjate, se vaši osebni podatki pozneje ne bodo več uporabljali za namen neposrednega trženja (ugovor v skladu s členom 21(2) GDPR).

Pravica do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

V primeru kršitev SUVP imajo posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici njihovega običajnega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve. Pravica do vložitve pritožbe ne posega v druga upravna ali sodna pravna sredstva.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Pravico imate, da podatke, ki jih obdelujemo samodejno na podlagi vaše privolitve ali pri izpolnjevanju pogodbe, posredujemo vam ali tretji osebi v splošno uporabljani, strojno berljivi obliki. Če zahtevate neposreden prenos podatkov drugemu upravljavcu, bo to storjeno le, če je to tehnično izvedljivo.

šifriranje SSL ali TLS

To spletno mesto uporablja šifriranje SSL ali TLS iz varnostnih razlogov in za zaščito prenosa zaupne vsebine, kot so naročila ali poizvedbe, ki jih pošljete nam kot upravljavcu spletnega mesta. Šifrirano povezavo prepoznate po tem, da se naslovna vrstica brskalnika spremeni iz "http://" v "https://", in po simbolu ključavnice v vrstici brskalnika.
Če je aktivirano šifriranje SSL ali TLS, tretje osebe ne morejo prebrati podatkov, ki nam jih posredujete.

Informacije, blokiranje, izbris in popravek

V okviru veljavnih zakonskih določb imate kadar koli pravico do brezplačnih informacij o shranjenih osebnih podatkih, njihovem izvoru in prejemniku ter namenu obdelave podatkov in po potrebi pravico do popravka, blokiranja ali izbrisa teh podatkov. Če imate dodatna vprašanja v zvezi z osebnimi podatki, nas lahko kadar koli kontaktirate na naslovu, navedenem v pravnem obvestilu.

Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov. V ta namen se lahko kadar koli obrnete na nas na naslov, naveden v pravnem obvestilu. Pravica do omejitve obdelave obstaja v naslednjih primerih:

- Če izpodbijate točnost svojih osebnih podatkov, ki jih hranimo, običajno potrebujemo čas, da to preverimo. Pravico imate zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov za čas trajanja preverjanja.
- Če je bila obdelava vaših osebnih podatkov izvedena nezakonito, lahko namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave podatkov.
- Če vaših osebnih podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje, obrambo ali uveljavljanje pravnih zahtevkov, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov namesto njihovega izbrisa.
- Če ste vložili ugovor v skladu s členom 21(1) SUVP, je treba vzpostaviti ravnovesje med vašimi in našimi interesi. Dokler še ni določeno, čigavi interesi prevladajo, imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.

Če ste omejili obdelavo svojih osebnih podatkov, se ti podatki - razen njihovega shranjevanja - lahko obdelujejo samo z vašo privolitvijo ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali za zaščito pravic druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali države članice.

3. pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Zakonsko zahtevana pooblaščena oseba za varstvo podatkov

V našem podjetju smo imenovali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

Stephan Eschenbacher
Eschenbacher IT-posvetovanje in storitve
Eckenstraße 50
90480 Nürnberg

Telefon: 0911 401823
E-naslov: datenschutz@pica-marker.com

4. zbiranje podatkov na našem spletnem mestu

Piškotki

Nekatere spletne strani uporabljajo tako imenovane piškotke. Piškotki ne poškodujejo vašega računalnika in ne vsebujejo virusov. Piškotki se uporabljajo za to, da je naša spletna stran uporabniku prijaznejša, učinkovitejša in varnejša. Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki se shranijo v vašem računalniku in jih shrani vaš brskalnik. Večina piškotkov, ki jih uporabljamo, so tako imenovani "sejni piškotki". Ob koncu vašega obiska se samodejno izbrišejo. Drugi piškotki ostanejo shranjeni v vaši končni napravi, dokler jih ne izbrišete. Ti piškotki nam omogočajo, da ob vašem naslednjem obisku prepoznamo vaš brskalnik. Svoj brskalnik lahko nastavite tako, da ste obveščeni o nastavitvi piškotkov in jih dovolite le v posameznih primerih, izključite sprejemanje piškotkov za določene primere ali na splošno in aktivirate samodejno brisanje piškotkov ob zaprtju brskalnika. Če so piškotki deaktivirani, je lahko funkcionalnost tega spletnega mesta omejena. Piškotki, ki so potrebni za izvajanje postopka elektronske komunikacije ali za zagotavljanje določenih funkcij, ki ste jih zahtevali (npr. funkcija nakupovalne košarice), se shranijo na podlagi člena 6(1)(f) GDPR. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za shranjevanje piškotkov za tehnično brezhibno in optimizirano zagotavljanje svojih storitev. Če se shranjujejo drugi piškotki (npr. piškotki za analizo vašega vedenja pri brskanju), so ti v tej politiki zasebnosti obravnavani ločeno.

Dnevniške datoteke strežnika

Ponudnik strani samodejno zbira in shranjuje informacije v tako imenovanih strežniških dnevniških datotekah, ki nam jih vaš brskalnik samodejno posreduje. To so

- Vrsta brskalnika in različica brskalnika
- Uporabljeni operacijski sistem
- URL preusmerjevalca
- Ime gostitelja računalnika, do katerega dostopate
- Čas strežniške zahteve
- Naslov IP

Ti podatki niso združeni z drugimi viri podatkov. Ti podatki se zbirajo na podlagi člena 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov. Upravljavec spletnega mesta ima legitimen interes za tehnično brezhibno predstavitev in optimizacijo svojega spletnega mesta - v ta namen je treba beležiti dnevniške datoteke strežnika.

Kontaktni obrazec

Če nam pošljete poizvedbe prek kontaktnega obrazca, bomo vaše podatke iz obrazca za poizvedbe, vključno s kontaktnimi podatki, ki jih tam navedete, shranili za obdelavo poizvedbe in v primeru nadaljnjih vprašanj. Teh podatkov ne bomo posredovali naprej brez vašega soglasja. Podatki, vneseni v kontaktni obrazec, se torej obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve (člen 6(1)(a) GDPR). To soglasje lahko kadar koli prekličete. Vse, kar morate storiti, je, da nam pošljete neuradno elektronsko sporočilo. Preklic ne vpliva na zakonitost postopkov obdelave podatkov, ki so se izvajali do preklica. Podatke, ki ste jih posredovali v kontaktnem obrazcu, bomo hranili, dokler ne boste zahtevali njihovega izbrisa, preklicali soglasja za njihovo hrambo ali dokler ne bo več obstajal namen njihove hrambe (npr. po izpolnitvi vaše zahteve). Obvezne zakonske določbe - zlasti obdobja hrambe - ostanejo nespremenjene.

5. vtičniki in orodja

Google Zemljevidi

To spletno mesto uporablja storitev zemljevidov Google Maps prek vmesnika API. Ponudnik je Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Za uporabo funkcij storitve Google Maps je treba shraniti vaš naslov IP. Ti podatki se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranijo. Ponudnik tega spletnega mesta nima vpliva na ta prenos podatkov. Uporaba Google Maps je namenjena privlačni predstavitvi naših spletnih ponudb in lažjemu iskanju krajev, ki smo jih navedli na spletnem mestu. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6(1)(f) GDPR. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v Googlovi politiki zasebnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Googlova reCAPTCHA

Na tem spletnem mestu uporabljamo tudi funkcijo reCAPTCHA družbe Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irska ("Google"). Ta funkcija se uporablja predvsem za razlikovanje, ali je vnos opravila fizična oseba ali pa je zlorabljen s strojno in avtomatizirano obdelavo. Storitev vključuje pošiljanje naslova IP in vseh drugih podatkov, ki jih Google zahteva za storitev reCAPTCHA, družbi Google in se izvaja v skladu s členom 6(1)(f) in členom 49(1) GDPR na podlagi našega zakonitega interesa za ugotavljanje odgovornosti posameznika na internetu ter preprečevanje zlorab in neželene pošte. V okviru uporabe storitve Google reCAPTCHA se lahko osebni podatki prenesejo tudi na strežnike družbe Google LLC. v ZDA. Dodatne informacije o Googlovi reCAPTCHA in Googlovi politiki zasebnosti so na voljo na naslovu: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.