Tryck

Information enligt § 5 TMG

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Handelsregister: HRB 9126
Registrerad domstol: Bambergs lokala domstol

Representerad av:
Andreas Möck, Stephan Möck

Kontakta oss

Telefon: +49 9191 / 320 403-0
Fax: +49 9191 / 320 403-99
E-post: info(at)pica-marker.com

ID för försäljningsskatt

Identifikationsnummer för omsättningsskatt enligt § 27 a i lagen om omsättningsskatt:
DE316276825

Konsumenttvistlösning/universellt skiljedomsinstitut

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

Tryck

Information enligt § 5 TMG

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Handelsregister: HRB 9126
Registrerad domstol: Bambergs lokala domstol

Representeras av de verkställande direktörerna:
Christian Trautner, Andreas Möck, Stephan Möck

Kontakta oss

Telefon: +49 9191 / 320 403-0
Fax: +49 9191 / 320 403-99
E-post: info[at]pica-marker.com

Kontakt för ansökningar

E-post: bewerbung[at]pica-marker.com

Mervärdesskatt

Identifikationsnummer enligt §27 a i lagen om omsättningsskatt: DE 316/276/825
Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en skiljenämnd för konsumenter.

 

Ansvar för innehåll

Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor i enlighet med § 7 (1) TMG (tysk telemedielag) och allmän lagstiftning. Enligt §§ 8 till 10 TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad information från tredje part eller att undersöka omständigheter som tyder på olaglig verksamhet. Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information i enlighet med allmän lagstiftning förblir opåverkade av detta. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från och med tidpunkten för kännedom om en specifik överträdelse. Så snart vi blir medvetna om sådana överträdelser kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar

Vår webbplats innehåller länkar till externa webbplatser från tredje part vars innehåll vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta innehåll från tredje part. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades vid tidpunkten för länkningen med avseende på eventuella lagöverträdelser. Olagligt innehåll kunde inte identifieras vid tidpunkten för länkningen. En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på en överträdelse. Om vi får kännedom om lagöverträdelser kommer vi omedelbart att ta bort sådana länkar.

Upphovsrätt

Innehållet och verken som skapats av webbplatsoperatörerna på dessa sidor omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Reproduktion, redigering, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören respekteras upphovsrätten för tredje part. I synnerhet innehåll från tredje part är märkt som sådant. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Skydd av personuppgifter

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna sekretesspolicy. Det är i allmänhet möjligt att använda vår webbplats utan att lämna personuppgifter. Om personuppgifter (t.ex. namn, adress eller e-postadresser) samlas in på vår webbplats, sker detta alltid på frivillig basis så långt det är möjligt. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. Vi vill påpeka att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan vara föremål för säkerhetsproblem. Ett fullständigt skydd av uppgifterna mot åtkomst från tredje part är inte möjligt.

Information, radering, blockering

Du har rätt till kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätt till korrigering, blockering eller radering av dessa uppgifter när som helst. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i det rättsliga meddelandet om du har ytterligare frågor om personuppgifter.

Kontaktformulär

Om du skickar oss förfrågningar via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du anger där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och i händelse av uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Källa: https://www.e-recht24.de