Pica grote inkt wit

Afdruk

Informatie volgens § 5 DDG

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Handelsregister: HRB 9126
Rechtbank van inschrijving: Rechtbank Bamberg

Vertegenwoordigd door:
Andreas Möck, Stephan Möck

Neem contact met ons op

Telefoon: +49 9191 / 320 403-0
Fax: +49 9191 / 320 403-99
E-mail: info(at)pica-marker.com

Verkoopbelasting ID

Omzetbelastingidentificatienummer volgens § 27 a van de wet op de omzetbelasting:
DE316276825

Centrum voor beslechting van consumentengeschillen/universeel arbitragecentrum

We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Afdruk

Informatie volgens § 5 TMG

Pica-Marker GmbH
Picastrasse 5
91356 Kirchehrenbach

Handelsregister: HRB 9126
Rechtbank van inschrijving: Rechtbank Bamberg

Vertegenwoordigd door de managing directors:
Christian Trautner, Andreas Möck, Stephan Möck

Neem contact met ons op

Telefoon: +49 9191 / 320 403-0
Fax: +49 9191 / 320 403-99
E-mail: info[at]pica-marker.com

Contact voor aanvragen

E-mail: bewerbung[at]pica-marker.com

Belasting toegevoegde waarde

Omzetbelasting-identificatienummer volgens §27 a omzetbelastingwet: DE 316/276/825
We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 (1) TMG (Duitse Telemediawet) en algemene wetgeving. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit opzicht is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke inbreuk. Zodra we kennis nemen van dergelijke inbreuken, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze website bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze inhoud van derden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gekoppelde pagina's werden op het moment van koppelen gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding. Als wij kennis krijgen van wetsovertredingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Copyright

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken vallen onder het Duitse auteursrecht. Voor vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Als wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Het is over het algemeen mogelijk om onze website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (bijv. naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We willen erop wijzen dat de overdracht van gegevens via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie, verwijdering, blokkering

U hebt te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het adres dat in de wettelijke kennisgeving wordt vermeld als u verdere vragen hebt over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Contactformulier

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar opgeeft, door ons opgeslagen om de aanvraag te verwerken en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Bron: https://www.e-recht24.de